Activiteitenverslag Zomerschool voor senioren 2017

De Zomerschool bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich, als werkgroep, belangeloos inspannen om inwoners uit de gemeente Heusden van 55 jaar en ouder in de vakantieperiode ontspanning en gezelligheid te bieden zodat eenzaamheid voorkomen wordt in de tijd dat familie en kennissen op vakantie zijn.

Het programma van 24 juli tot en met 4 augustus 2017 bestond uit 42 activiteiten met o.a. cursussen, workshops, educatieve en sportieve bijeenkomsten, voor elk wat wils. Vanwege de grote belangstelling konden we verschillende activiteiten meerdere keren organiseren, vaak op dezelfde dag.

Dit jaar namen 340 personen deel aan 1093 activiteiten.
Bijzonder veel belangstelling was er voor de workshop banket en chocolaterie, het bijwonen van een rechtzaak bij het Paleis van Justitie, de afternoon tea en de Syrische cultuur proeverij.
138 personen hebben deelgenomen aan de lunch waar ontmoeting centraal staat.

De Zomerschool heeft geen eigen financiële middelen. Bij het organiseren van onze activiteiten zijn we zeer blij met de medewerking van bedrijven die als vorm van sponsoring hun deuren belangeloos open zetten waardoor wij de deelnemers een excursie kunnen bieden tegen een gering deelnamebedrag. Deze bijdrage wordt gebruikt om de deelnamegelden bij andere activiteiten betaalbaar te houden.

In 2016 heeft de gemeente Heusden éénmalig een subsidie beschikbaar gesteld van € 500,– .
Daar waren we erg blij mee en omdat we vonden dat het bedrag voor iedereen is die meedoet hebben we alle deelnemers een korting gegeven van 10% op het totale inschrijfgeld. Meedoen aan de activiteiten wordt dan nog aantrekkelijker!
Mensen met een Heusdenpas konden deze ook in 2017 gebruiken;; zij betalen dan 50% van de inschrijfkosten en dit gaat niet ten koste van het budget van de pas.

In 2017 waren de volgende personen lid van de werkgroep.
Ad Dekkers, onafhankelijk voorzitter
Ria de Folter, vice-voorzitter/ incasso zomerschool / KBO Drunen
Ineke van Baardwijk, onafhankelijk secretaris
Jeanne van de Akker, penningmeester / KBO Vlijmen-dorp
Ria de Lepper, 2e secretaris a.i. /notulist / KBO Vliedberg / Vlijmen 
Mart van Bladel, KBO Haarsteeg
Hans van Drunen, Ouderenvereniging Heusden
Ad Mandemakers, Ouderenvereniging Heusden
Els Klerks, KBO Elshout
Martien Pruijn, KBO Vlijmen-dorp
Lenie Berkelmans, KBO Nieuwkuijk
Tonny van de Wiel, ANBO

Het programmaboekje werd verspreid onder de leden van alle ouderenverenigingen die aangesloten zijn bij de S.O.G.H. (Senioren Overleg Gemeente Heusden).
Voor mensen die geen lid zijn van een ouderenvereniging werden er boekjes (plus inschrijfformulier) gelegd bij gemeentehuizen, bibliotheken e.d. In 2017 zijn ruim 3.000 boekjes verspreid

Als mensen de locatie niet op eigen gelegenheid konden bereiken werden ze op verzoek gehaald en gebracht door vrijwilligers van De Zomerschool.

Wij kijken terug naar twee drukke weken, met interessante activiteiten en veel dankbare deelnemers. Daar doen we het voor!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.zomerschoolsenioren.nl

 

Een kort verslag van de activiteiten van 2017 treft u hier
Een kort verslag van de activiteiten van 2016 treft u hier. 

Achtergrondinformatie

In 2009 is in samenwerking met de Gemeente Heusden en KBO Vlijmen-dorp, de Zomerschool voor Senioren gestart. Doelstelling van de zomerschool is om eenzaamheid te doorbreken en activiteiten te organiseren in de maanden juli en augustus omdat dan veel activiteiten stil liggen. Juist in die periode organiseert de zomerschool activiteiten voor 50-plussers die zelf niet met vakantie kunnen gaan.

Ontspanning en gezelligheid gaan dan samen met kennisverrijking en informatieve bijeenkomsten en tegelijkertijd worden ideeën aangereikt voor leven en beleven in de eigen omgeving.

Twee weken lang worden zowel ’s ochtends als ’s middags verschillende activiteiten georganiseerd, kunt u deelnemen aan een excursie in de omgeving of meedoen aan een dagvullend programma zoals bijvoorbeeld een fietstocht. Bij iedere activiteit is er koffie of thee met iets lekkers. 

Doordat de meeste bedrijven in onze gemeente geen kosten in rekening brengen voor een bedrijfsbezoek kunnen we de kosten per activiteit laag houden.

Alle inwoners van de gemeente Heusden die zijn aangesloten bij een ouderenvereniging ontvangen ieder jaar het boekje Zomerschool voor Senioren en het inschrijfformulier in de brievenbus. Overige belangstellenden kunnen de papieren versie van het boekje ophalen bij de contactadressen van de ouderenvereniging en de bibliotheken.

De werkgroep Zomerschool bestaat uit vertegenwoordigers van alle ouderenverenigingen in de gemeente Heusden en ressorteert onder de koepel van het SOGH.

 

Gerelateerde berichten

Niet mogelijk te reageren.