Wegwijzer

Met de wegwijzer wil SOGH u snel de weg wijzen naar organisaties, instellingen, websites, diensten en/of aanbodgerichte activiteiten via trefwoorden die gerangschikt zijn op alfabetische volgorde. Alle aanvullingen die gericht zijn op informatieverstrekking voor ouderen in de gemeente Heusden zijn welkom.

Bijeen : De gemeente Heusden heeft een nieuwe organisatie opgezet die de nieuwe taken op het gebied van de WMO gaat uitvoeren. Bijeen is een netwerk van partijen, die in de gemeente Heusden actief zijn op het terrein van zorg, jeugd en werk.

Gemeente Heusden : Bezoekadres Gemeentehuis Vlijmen, Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen. Het postadres is Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA  Vlijmen. E-mail: info@heusden.nl . De gemeente is bereikbaar via het korte vijfcijferige telefoonnummer 14 073. U hoeft hier geen netnummer voor te zetten. Wanneer u belt vanuit het buitenland, kunt u het telefoonnummer +31 73 513 17 89 bellen

Huistest“Mijn huis op maat” is een website met informatie over een leven lang veilig en comfortabel wonen. Doe de gratis huistest en test zelf de veiligheid van uw woning en ontdek de verbeterpunten. Wilt u uw woning zelf aanpassen of een woningaanpassing laten uitvoeren? Geen probleem. Via deze website vindt u eenvoudig een leverancier bij u in de buurt.

Contour de Twern : ContourdeTwern (voorheenModus) is het steun- en adviespunt voor mantelzorgers en ouderen in de gemeente Heusden.  Telefoon: 0416 373670

Nibud : geeft informatie, tips en hulpmiddelen om meer inzicht in en grip op uw geld te krijgen. 

Per Saldo : Per Saldo is een belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). 

Sociale Verzekeringsbank : (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren.

Telefooncirkel
Een telefooncirkel is een vaste groep mensen die elkaar elke dag belt. De begeleider start en eindigt de cirkel. De deelnemers bellen elkaar in een vaste volgorde. Als iemand de telefoon niet opneemt wordt actie ondernomen. 

Woonveste :  Bent u 55 plusser en op zoek naar een seniorenwoning.  Er zijn verschillende mogelijkheden. Een senioren (plus) woning is bijvoorbeeld een zelfstandige woning bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder, meestal vrij van drempels en woningen die hoger liggen dan de begane grond, zijn bereikbaar via een lift. De eerste slaapkamer, woonkamer en badkamer bevinden zich op gelijke vloer. Telefoon:  0416- 37 87 80

Wmo-adviesraad : De Wmo-adviesraad is een adviesorgaan van het college van Heusden op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de ontwikkeling van beleid. 

Wijzer in geldzaken : Deze website is een initiatief van de Rijksoverheid en partners en geeft u betrouwbare onafhankelijke informatie over uw geldzaken.