KBO Nieuwkuijk

Nieuwkuijk is één van de 11 kernen van de gemeente Heusden. Heusden heeft ongeveer 40.000 inwoners en daarvan wonen er een 2000 in de kern Nieuwkuijk. Het ligt tussen Drunen, Vlijmen en Haarsteeg en het is met zijn lintbebouwing een typisch Langstraat-dorp.

KBO afdeling Nieuwkuijk heeft ongeveer 215 leden en heeft zijn thuisbasis in ’t Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 5253 AN Nieuwkuijk.

 

INLEIDING

KBO-Nieuwkuijk is een vereniging van en voor ouderen vanaf 50 jaar en is een afdeling van KBO-BRABANT en onderschrijft de algemene doelstellingen t.a.v. het behartigen van zowel materiële als immateriële collectieve belangen van ouderen

KBO-AFDELING NIEUWKUIJK

KBO-afdeling Nieuwkuijk tracht op het niveau van de woonkern Nieuwkuijk afgestemde wijze uitvoering te geven aan voornoemde algemene doelstellingen.

Behalve activiteiten gericht op het behartigen van de belangen van ouderen wordt daarbij ook veel aandacht geschonken aan het bevorderen van de sociale contacten.


SOCIAAL NETWERK

Onze vereniging wil bijdragen aan de onderlinge verbondenheid, de solidariteit en de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en wil daarvoor een sociaal netwerk bieden.

Bij de activiteiten binnen de KBO-afdeling Nieuwkuijk ontmoeten de senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.

Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden welke samen uitvoering geven aan het jaarprogramma zoals kort samengevat in het navolgend overzicht.


OVERZICHT

BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN

 • Bestuurswerkzaamheden afdeling Nieuwkuijk

Vertegenwoordigingen naar:

 • KBO-Kring De Langstraat
 • Senioren Overleg Gemeente Heusden
 • KBO Tabletproject

BEVORDEREN VAN COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

 • Het organiseren van op de doelgroep gerichte bijeenkomsten over zorgthema’s

 Verzorgen van de periodieke verspreiding van:

 • De ONS

VIERINGEN, ZINBELEVING, REIZEN, EXCURSIES

 • Bezoek seniorenexpo
 • Bijdrage aan de organisatie van bedevaarten.
 • Voorjaarstocht
 • Herfsttocht
 • Bijdragen aan de organisatie van een meerdaagse zomerreis
 • Excursies naar bedrijven
 • Organiseren van een kerstviering.

THEMATISCHE ONTMOETINGSMOMENTEN MET RECREATIEVE ASPECTEN,

VOOR ALLE LEDEN:

 • Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Jaarvergadering
 • Bijeenkomst opening zomerseizoen
 • Herfstbijeenkomst en sluiting zomerseizoen
 • Sint Nicolaasbijeenkomst

PLAATSGEBONDEN ONTSPANNINGSGERICHTE RECREATIEVE EN DEELS OOK BEWEGINGSGERICHTE ONTMOETINGSMOMENTEN BIJ:

 • Kaarten (rikken en jokeren, maandelijks van september t/m april)
 • Kienen (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
 • Koersbal (om de veertien dagen van oktober t/m mei)
 • Jeu de boules (van april t/m mei 1x per week,
 • Van juni t/m september 2x per week)
 • Knutselen (van oktober t/m mei 1 per week)
 • Kaarten maken (van oktober t/m mei 1x per week)

 Individuele ondersteuning door:

 • Belastingadviseur
 • Ouderenadviseur
 • Cliëntondersteuning Zorg

 In voorbereiding/uitvoering zijn:

 • Individuele ondersteuning en scholing op het gebied van ICT

 

Niet mogelijk te reageren.