55-plussers in debat met politieke leiders

Op donderdag 1 maart werd door KBO-Kring Heusden en SOGH (Senioren Overleg Gemeente Heusden) in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een politiek debat gehouden in het gemeentehuis van Vlijmen. Ongeveer 90 belangstellende senioren kwamen luisteren wat de fractieleiders te vertellen hadden en waren ook niet bang om zelf hun zegje te doen. Uitgangspunt voor deze discussiebijeenkomst was het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zolang mogelijk kan deelnemen aan allerlei activiteiten en beperkingen zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

         

Aanwezig waren vertegenwoordigers van KBO-Kring Gemeente Heusden, KBO-Brabant, SOGH, SOGH-werkgroep zomerschool voor senioren, SOGH-werkgroep bouwen en wonen, SOGH-werkgroep evenementen, leden van de ouderenverenigingen en belangstellende senioren uit de gemeente.
De politieke partijen waren goed vertegenwoordigd met GroenLinks, Frits ten Cate; Gemeentebelangen, Casper van de Brand;  DMP, Martijn van Esch; Heusden Transparant, Frans van de Lee;  Heusden Een, Mart van de Poel; 
CDA, Desiree Rijnders; VVD, Thom Blankers; Partij van de Arbeid, Ronald Heesbeen; D66, Aart-Jan Gorter.

         

Wij mogen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst en noemen hieronder enkele highlightsvan de avond:

 • Senioren moeten altijd met de gemeente en de gemeenteraadsleden in contact kunnen komen. 

 • Alle partijen steunen het voorstel: twee- maal per jaar overleg SOGH en college, viermaal per jaar overleg SOGH met de verantwoordelijke wethouder(s).
 • 
Geoormerkt WMO-geld mag niet op de plank blijven liggen. 

 • Bezuinigingen uit het verleden kunnen gerepareerd worden.
 • Alle partijen vinden bestrijding van armoede en eenzaamheid belangrijk. 

 • Bouwen en Wonen: de politieke leiders betreuren de gang van zaken in het verleden en reageren positief op een nieuwe werkwijze en aanpak in de toekomst. Ons voorstel was
  • eisen stellen bij verkoop van bouwgrond / bouwvergunningen
  • voldoende woningen bouwen voor ouderen
  • flexibel omgaan met mantelzorgwoningen en woningsplitsing
 • De inrichting van de lokale leefomgeving krijgt in de toekomst meer prioriteit. 

 • Om mensen in armoede te bereiken zijn de seniorenbonden, kerken, de Zonnebloem, etc. erg belangrijk. Zij zitten in de haarvaten van de maatschappij en hebben veel contacten. 

 • De Zomerschool voor Senioren moet doorgaan met het organiseren van laagdrempelige activiteiten zodat eenzaamheid wordt voorkomen en senioren met elkaar in contact worden gebracht.
 • De negen partijen zijn het eens dat er beter met de burger, verenigingen en anderen gecommuniceerd moet worden om er achter te komen wat er leeft, en waar de armoede en eenzaamheid zit, om die vervolgens beter te bestrijden.
 • 
De gemeente Heusden wil een actieve en faciliterende rol spelen als het om De- mentie Vriendelijke Gemeente gaat.
 • 
Alle partijen zijn het er over eens dat er in elke kern een laagdrempelige plek dient te zijn voor alle burgers, dus ook voor de senioren. Lokale initiatieven voor ontmoeting worden gestimuleerd en ondersteund. 

 • Ouderen worden een steeds grotere groep in de Gemeente Heusden, daar dient positief aandachtaan te worden besteed. 


Wilt u het nalezen, wij hebben een uitgebreid verslag gemaakt.
Wilt u het debat bekijken, dat kan via de website van HTR .
Uw opmerkingen daarop kunt u sturen naar SOGH, werkgroep publiciteit:

Arnold Reijnen en/of  Ria de Folter

 

 

 

Geen reacties

Geef een reactie