senioren overleg gemeente heusden

Senioren Overleg Gemeente Heusden

Hartelijk welkom op onze website

Het SOGH, een overkoepelend samenwerkingsverband van acht ouderenbonden, is stevig geworteld in de Heusdense samenleving. Onze doelstelling is het behartigen van de belangen van alle 55+ers in de gemeente en het bevorderen van de sociale samenhang tussen leeftijdgenoten en burgers in het algemeen.

Als koepel van de grote groep senioren – 40% van de bevolking van de gemeente Heusden is 50 jaar of ouder – is SOGH gesprekspartner van de gemeente. Meerdere malen per jaar is er overleg met de wethouder(s) en B&W over het ouderenbeleid en belangwekkende zaken.  Wij bevorderen de participatie van senioren in onze maatschappij door het (mede)organiseren en stimuleren van activiteiten die van belang zijn voor ouderen. Door ons grote netwerk bereiken we iedere maand bijna 2500 senioren met een ouderenmagazine en/ of een nieuwsbrief.

Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de acht ouderenverenigingen.
Het dagelijks bestuur bestaat vanaf 20 februari 2018 uit de volgende personen:
Jens Cnossen, (onafhankelijk) voorzitter
Jan van de Merwe (vice-voorzitter)
Arnold Reijnen, (secretaris)
Ria de Folter-Sebregts (penningmeester)

Verschillende taken zijn ondergebracht in de commissies Zorg en Welzijn, Bouwen en Wonen, Veiligheid, Mobiliteit en Infrasructuur, Evenementen en PR.

Heeft u iets dat u belangrijk vindt om te melden of heeft u een vraag?  Stuur ons dan een e-mail via het contactformulier.   

Relevante informatie van organisaties en instellingen vindt u op de wegwijzer